safe4op
Type 401

Safe4op Lejefladepolstringer - to grundformer

Safe4op-løsninger til OP-, røntgen- og undersøgelseslejer fremstilles i to basisformer. Hvilken, der skal anvendes i det konkrete tilfælde, afhænger af, om lejets eksisterende polstring er fast eller aftagelig.

Fast polstring

Ved fast polstring anvendes en 70 mm tyk Safe4op-løsning udskåret i sektioner svarende til lejefladen, som lægges ovenpå den eksisteren-de polstring.

Standard

Aftagelig polstring

Ved aftagelig polstring anvendes en 80-100 mm tyk Safe4op-helheds-løsning udskåret i sektioner, som erstatter den oprindelige polstring.

Ekstra tunge
Download mål-, forespørgsels- og bestillingsskema her... PDF download

safe4op lejefladepolstringer

Lejefladepolstring

 

Efter mål

Operationsborde er modulopbyggede, fleksible enheder, der kan kombine-res og positioneres i det uendelige. Lejefladens udformning ændres der-med. Derfor tilpasses Safe4op-aflastningsmadrasser til det enkelte leje og den måde, det anvendes på. Dele som armbordspolstringer, knæpuder etc., som er mere almene, findes i en række standardstørrelser (se under menu-punktet "Tilbehør").

PUR-coated betræk

Safe4op er forsynet med sort, aftageligt PUR-coated betræk. Betrækket er anti-statisk, elastisk, blødt, antimikrobielt, vandtæt men diffusionsåbent og opfylder kravene til konduktivitet. Syninger limes, og lynlåse inkl. skydere er af plastik.

Hygiejne

Selvom de fleste OP-produkter i dag leveres med vaskbart PUR-coated betræk, der sikrer mod tilsmudsning, kan betrækket med tiden få rifter og småhuller, der giver adgang for smuds og bakterier. For at sikre et rent og hygiejnisk operationsmiljø er det derfor nødvendigt, at både betræk og skumkerne løbende kan rengøres.

Safe4op kan vaskes ved op til
95°C og autoklaveres!

 

Kvalitet · Funktion · Hygiejne · Sikkerhed · Holdbarhed · Fleksibilitet